Skip to main content

Voor het maken van een goede lakafdruk van Uw zegelring of lakstempel  moet U onderstaande instructie goed lezen. Waarschuwing! Gaat U voorzichtig te werk. U werkt met vluchtige stoffen en de lak kan erg heet zijn en brandwonden veroorzaken.

 

Benodigdheden:

  • staaf zegellak
  • spiritusbrander
  • kaars
  • zegelring
  • talkpoeder ( optioneel)

Ontvlam de kaars en de spiritusbrander.zegellak Gutenberg
Doe Uw zegelring af en neem deze in de hand.

Indien U talkpoeder tot Uw beschikking heeft, kunt U een klein beetje gebruiken om de gravure licht met talkpoeder te bestrijken. Heeft U geen talkpoeder tot Uw beschikking, kunt U de gravure iets vochtig maken, door deze te beademen.
U kunt nu de gravure (ring) donker maken door deze voorzichtig en niet te lang in de kaarsvlam te houden , zodat deze zwart van de roet wordt .

Is dat eenmaal gelukt, dan gaat U de lak zacht maken door deze al draaiend in de spiritusvlam te houden. U smeert de lak op het te zegelen object, net zoveel als U denkt nodig te hebben.
De lak op het object maakt U daarna met de spiritusvlam zacht door deze voorzichtig met een lichte beweging boven de vlam te houden .

Leg het object op een vlakke ondergrond als de lak zacht genoeg. Dan drukt U de ring voorzichtig in de lak en na enkele seconden haalt U de ring weer los van de lak. Als het goed is, heeft U nu een perfecte lakafdruk.
Gaat het fout en er blijven lakresten achter in de ring, dan kunt U deze verwijderen met een
tandenborstel en spiritus.lakafdruk