Skip to main content

Heb ik ook een familiewapen?  Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Wij moeten het antwoord vaak schuldig blijven, omdat wij dat niet kunnen bepalen. Wij hebben zeer vele lakafdrukken van gravures in ons bezit, die wij in de afgelopen 99 jaar hebben gemaakt.

Wapenboek Nederlandse Adel

wapenboek Nederlandse adel

Daarbuiten bezitten wij vele heraldische naslagwerken, waaronder “de Rietstap”. Het boekwerk met vele afbeeldingen van familiewapens in binnen- en buitenland.Natuurlijk ontbreek het Repertorium Familiewapens van Bekende Nederlandse Geslachten samengesteld door C.E.G. ten Houte de Lange niet. Voorts hebben we de meeste adelsboeken in onze colectie

Wij kunnen zoeken naar een familiewapen onder de opgegeven naam, maar kunnen onmogelijk bepalen of U daadwerkelijk tot die familie behoort. U zal daarom contact moeten zoeken met het Centraal Bureau voor Genealogie

Het CBG is het enige officiële orgaan die uitsluitsel kan geven op Uw vragen. Het CBG is onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek te  Den Haag. Een bezoek aan het Bureau is een echte aanrader. U zal versteld staan van de hoeveelheid gegevens, waarover zij beschikken.

Mocht U er nu achter komen, dat Uw familie geen familiewapen bezit, kunt U als nog een familiewapen laten ontwikkelen eventueel in samenwerking met ons. In samenspraak met U wordt er een ontwerp gemaakt dat voldoet aan de heraldische regels, welke U later aan de commissie van het CBG kan voordragen om te worden gedeponeerd. Buiten het CBG kunt U nieuwe wapens laten deponeren door de Hollandse Vereniging voor Genealogie

Voor het deponeren en kosten omtrent een registratie  verwijzen wij U door naar het CBG  of de  Hollandse Vereniging voor Genealogie.

Hieronder enkele voorbeelden van registraties die wij voor onze cliënten in het verleden hebben verzorgd.

registratie CBG
registratie CBG
De ontwikkeling van een nieuw wapen 

Indien er een nieuw familiewapen moet worden gemaakt hebben we gegevens nodig om een wapen te kunnen ontwikkelen. Daarom vragen we in een gesprek of de familie kan aangeven wat voor hun belangrijke punten zijn en waar de familie voor staat. Die punten kunnen bijvoorbeeld zijn: geloof, herkomst, beroepen, specialisme.

De gegevens worden overlegd met onze heraldicus, die het verhaal van de klant weet om te zetten heraldische symboliek en zo een familiewapen weet te “vullen”. Er wordt eerst een ontwerpschets gemaakt met de uitleg waarom onze heraldicus het wapen op die wijze heeft ontworpen. Het is slechts een ontwerpschets en kan na overleg worden aangepast. Belangrijk gegeven bij een familiewapen is,dat het rust en eenvoud moet uitstralen. Als  het ontwerp definitief is, kan het indien gewenst worden geschilderd. Met deze schildering kan men uiteindelijk een aanvraag doen voor het deponeren van het wapen.

Hieronder een aantal ontwerpen:

Ontwerpschets

familiewapen ontwerp Andersen

Ontwerpschets Anema

Ontwerpschets familie Molenaar